UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE DLA GRUP I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


REKOMENDUJEMY NAJKORZYSTNIEJSZE NA RYNKU UBEZPIECZENIE DLA GRUP i REZERWACJI INDYWIDUALNYCH, KTÓRE SZUKAJA MINIMALNEGO ZAKRESU UBEZPIECZENIA PODCZAS PODRÓŻY.

Rozszerzyliśmy zakres ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu o szkody powstałe wskutek pandemii choroby zakaźnej (w tym COVID-19). Rozszerzenie zakresu ochrony za opłatą dodatkowej składki do kwoty 20.000 EUR dotyczy wszystkich Ubezpieczonych.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE DLA GRUP
EUROPA:
3,90 zł/ 1 dzień
11,70 zł/ 3 dni
19,50 zł / 5 dni
27,50 zł /7 dni
39,00 zł / 10 dni
54,60 zł/ 14 dni

ZAKRES UBEZPIECZENIA I SUMA UBEZPIECZENIA
EUROPA:
KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU (z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych) 10.000 eur
NNW uszczerbek na zdrowiu / śmierć 10.000 zł / 5.000 zł
KOSZTY RATOWNICTWA 5.000 eur
ASSISTANCE (centrum alarmowe 24h, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, organizacja transportu, organizacja transportu do miejsca skąd podróż może być kontynuowana, organizacja transportu powrotnego do miejsca zaieszkania, organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji, organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą).

Ochroną ubezpieczenia bez konieczności rozszerzania objęte są AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTÓW REKREACYJNYCH (niesklasyfikowanych jako sporty wysokiego ryzyka), PRACA UMYSŁOWA.

MOŻLIWE ROZRZERZENIA:
SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA
BAGAŻ PODRÓŻNY 1.000 zł / osoba
OC W ŻYCIU PRYWATNYM szkody na osobie / szkody w mieniu 100.000 eur/ 20.000 eur

JEST TO NAJKORZYSTNIEJSZE NA RYNKU UBEZPIECZENIE DLA GRUP, KTÓRE SZUKAJA MINIMALNEGO ZAKRESU UBEZPIECZENIA PODCZAS PODRÓŻY.

Pełne warunku ubezpieczenia przedstawione są Zamawiąjącemu przed zakupem polisy. W srawie szczegółów prosimy o kontakt.

KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU POLISY
(prośba o kalkulację polisy)
e-mail: info@dolcevitatravel.pl